Robbert Huijsman
Bijzonder hoogleraar Ouderenzorg Erasmus

Prof. dr. Robbert Huijsman

Bijzonder hoogleraar Management en Organisatie van de Ouderenzorg bij iBMG, Erasmus Universiteit Rotterdam
(Panellid)

Mijn drijfveer is samenhangende en vraaggerichte (keten)zorg voor kwetsbare ouderen en chronisch zieken. Onder het motto “zichtbaar beter” streef ik naar hogere kwaliteit van leven door samenwerking op alle niveaus en permanente ontwikkeling van multidisciplinaire professionals. Als ontwikkelgericht teambouwer help ik de schotten tussen professionals, teams en organisaties doorbreken. Daarbij combineer ik inzichten uit performance management, verander- en transitiemanagement, strategische marketing en bedrijfskundige concepten voor de logistiek en coördinatie van zorgprocessen.
Mijn kwaliteiten zijn inspirerend en ambitieuze leider die energiek aanzet tot resultaat, ontwikkeling en vernieuwing in complexe kennisorganisaties en transitietrajecten. Men ziet mij als een dynamische en veelzijdige innovator met een krachtige uitstraling. Ik ben een conceptueel, analytisch en creatief “doenker” (denken en doen) die vanuit een klantgedreven visie en strategische koers snel kan vertalen naar concrete implementatie in de praktijk. Met leidinggevende ervaring in complexe, professionele organisaties van middelgrote tot grote omvang.

Recommended Articles