Martin van Rijn
Staatssecretaris van VWS

Over drs. Martin van Rijn

Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

(Spreker, presentatie in het Nederlands)

Martin van Rijn begint zijn loopbaan in 1980 bij het ministerie van VROM. Hij heeft daar diverse beleids- en directiefuncties binnen het directoraat-generaal Volkshuisvesting, zoals hoofd Stafbureau, hoofd afdeling Inspectie Woningcorporaties en directeur Financiƫn, Strategie en Control. Vanaf 1995 is hij er plaatsvervangend directeur-generaal, onder meer verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het grote stedenbeleid en het beleid ten aan zien van de sociale huursector.

In 2000 wordt hij directeur-generaal Management en Personeelsbeleid bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, verantwoordelijk voor het arbeidsvoorwaardenbeleid van de collectieve sector en de modernisering van de Rijksdienst. Van 2003 tot 2008 werkt hij als directeur-generaal Gezondheidszorg bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hier is hij onder meer verantwoordelijk voor de hervorming van het zorgstelsel.

Vanaf 1 januari 2008 is Martin van Rijn werkzaam als voorzitter van de Raad van Bestuur van PGGM, de pensioenuitvoerder van onder andere de sector Zorg en Welzijn.

De heer drs. M.J. van Rijn is op 5 november 2012 benoemd tot staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het kabinet-Rutte-Asscher.

Martin van Rijn heeft een aantal nevenfuncties bekleed op het terrein van wonen en zorg. Hij was recent onder meer lid van de Raad van Advies van de Nederlandse Zorgautoriteit, lid van de Raad van Commissarissen van de Rijnland Zorggroep, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Espria en Woonzorg Nederland en lid van het bestuur van de Stichting Steun Alzheimercentrum. Ook was hij voorzitter van de Groene Zaak (ondernemers voor duurzame economie).

Recommended Articles