Jannette Spiering
Directieraad Vivium Zorggroep

‘De Hogeweyk is living as usual in small groups with lifestyle for people with severe dementia. Our solution is to let people have normal lives’

Over Jannette Spiering (Nederlands)

(Panellid)

Jannette Spiering werkt sinds 1981 bij de Vivium Zorggroep en haar voorgangers. Jannette heeft de bedrijfskundige- en gastvrijheidszorgaspecten van haar opleiding leidend laten zijn bij het vormgeven van de organisatie van de zorg. Allereerst in de facilitaire dienstverlening en vanaf 2001 als eindverantwoordelijk directeur voor verpleeghuis Hogewey in Weesp. Sinds 2001 is zij voor Vivium Zorggroep eindverantwoordelijk voor intra- en extramurale zorg in Weesp en omgeving. Zij is vanaf de start betrokken geweest bij de ontwikkeling en implementatie van het zorgconcept kleinschalig wonen in leefstijl voor dementerenden. Zij heeft diverse renovatie- en nieuwbouwprojecten begeleid waaronder De Hogeweyk in Weesp. Jannette Spiering maakt deel uit van de directieraad van de Vivium Zorggroep.

About Jannette Spiering (English)

Jannette Spiering has been working at Vivium Zorggroep and its predecessors since 1981. Jannette departed from the business and hospitality aspects of her training, the Hotel Management School, for the shaping of the care organisation. Initially in the facilities services and as from 2001 as director with final responsibility for nursing home Hogewey in Weesp. Since 2003 she bears final responsibility for intra- and extramural care in Weesp and environs for Vivium Zorggroep. She supervised various renovation and new building projects, including De Hogeweyk in Weesp. Jannette Spiering is part of the Executive Board of Vivium Zorggroep.

Recommended Articles